Je bent hier:

Verhelderen

We helpen onze klanten tot een heldere, werkbare definitie van duurzaamheid te komen. Zodat die binnen en buiten het bedrijf uitgedragen kan worden.

Hierbij maken we inzichtelijk waar de kansen liggen voor onze klanten op het gebied van Planet, People, Profit en Participation. Kortom: wat levert verduurzaming op?

Behapbaar maken

We zorgen dat duurzaamheid een katalysator wordt in plaats van een handrem, door het te koppelen aan de belangrijkste strategische en operationele thema’s binnen het bedrijf.

We helpen een concreet plan van aanpak te maken: wat doen we nu (al), wat doen we straks, wat doen we later? En wat doen we (nog) niet?

Realiseren

We kwantificeren de kansen en initiatieven zodat de business case voor onze klanten helder wordt.

We begeleiden de aanpak en helpen de resultaten te realiseren en zichtbaar te maken: wat is onze footprint? Wat is onze handprint? En wat is onze Return on Sustainability?

Planet

People

Profit

Participation

In de meeste gevallen gaat verduurzaming om een evolutie, niet om een revolutie: zorg voor een aansprekende ambitie maar start eerst lichtgroen en zorg dat het werkt. Vanuit die basis kan je steeds verder doorpakken. Kleine stappen van bedrijven kunnen al een enorme impact hebben. Wij wijzen klanten op de kansen van duurzaamheid en zorgen dat ze deze kunnen benutten. Daarmee levert duurzaamheid ook direct rendement op. 

We hebben een bewezen programma-aanpak die we kunnen afstemmen op de specifieke situatie en vraag van elk bedrijf. Neem contact op en we bespreken vrijblijvend waar jullie het meest mee geholpen zijn.

Wat levert het op?

We horen soms van bedrijven dat verduurzamen voelt als investeren zonder een duidelijke horizon en dus zonder helder rendement. Onze klanten ervaren juist dat verduurzamen ze helpt hun bedrijf financieel gezonder te maken. Want duurzaamheid levert ook echt iets op. Lees meer over de ‘business case’ van duurzaamheid (in het Engels) en enkele cases van koplopers die het gelukt is duurzaamheid voor ze te laten werken (in het Engels).

Wat de financiële winst zal zijn? Soms ligt dat bij kostenbesparing door efficiënter gebruik van energie en materialen. Vaak nemen reputatie – en daarmee aandeelhouderswaarde – drastisch toe door een toekomstbestendiger model te omarmen. Dikwijls zit de winst bij productiviteit (we zien een productiviteitswinst van 15-30%) en bij het aantrekken en behouden van talent. Soms alle bovenstaande en nog andere winst-factoren van duurzaam ondernemen. Wij gebruiken onze 7R-methode om de business case vanaf het begin belangrijk te maken bij verduurzamen. Lees meer over 7R en voorbeelden uit onze cases(in het Engels).